Om Irland och Peter Norman

november 25, 2010

Irland står inför stora ekonomiska problem. En stor banksektor i förhållande till den totala ekonomin har gjort landet ekonomiskt känsligt. Vilka likheter och skillnader finns det gentemot Greklands problematik, vad hände med den ”Keltiska Tigern” och vad krävs för att Irland ska kunna ta sig ur denna kris innan den sprids vidare? Avslutningsvis talar vi om Finansmarknadsministern Peter Norman uppdrag. Är han rätt man för jobbet oh vad krävs för att han ska vara det?

Extern mediaspelare

Annons

Gustav Blix kommenterar konflikten i Gaza

juni 3, 2010
Gustav Blix

Gustav Blix

Gustav Blix gästar i veckan Den politiska talradion. Tillsammans talar vi om hur relationen påverkas mellan Israel och Palestina efter det att israelisk militär bordat fartyg på väg mot Gaza med förnödenheter. Vilka borde konsekvenserna vara för Israels agerande? Hur påverkar detta fredsprocessen? Och vad måste det fokuseras på nu? Detta med mera samtalar vi kring med utrikesutskottsledamoten Gustav Blix.

Extern mediaspelare


Staffan Anger gästar Den politiska talradion

maj 28, 2010

Staffan Anger, moderat Riksdagsledamot och sittandes i näringsutskottet gästar veckan avsnitt av Den politiska talradion. Vilka erfarenheter tar han med sig från sin tid som VD i olika länder in i politiken? Vilka företagsfrågor tenderar regeringar att missa mest? Och hur vinner vi valet? Detta mm talar vi om i veckans avsnitt av Den politiska talradion.

Extern mediaspelare


Finanspolitiska rådets rapport

maj 20, 2010

I veckans avsnitt av Den politiska talradion samtalar vi kring Finanspolitiska rådets rapport som kom tidigare i veckan.  Rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. De delar både ut ris och ros. Vi väljer att fokusera på några ämnen som tas upp som även debatterats häftigt under våren. Avslutningsvis talar vi om det finska finansutskottets besök i Sverige samt Görans deltagande vid ett möte i OECD tidigare, hur ser OECD och finnarna på euro-krisen?

Extern mediaspelare


Den politiska talradion om övergången från ett försvar baserat på värnplikt till frivillighet

maj 18, 2010

Första juli så träder värnplikten som vi känner den i vila. En stor del av försvarets omställning från invasions till insatsförsvar äger rum då försvarsmakten kommer att början anställa vanliga soldater för att verka som just soldater. Begreppet yrkessoldat blir ett mer vanligt förkommande begrepp då 4000 personer per år ska anställas av försvaret.

Göran Pettersson, riksdagsledamot från Norrtälje resonerar kring övergången.

Extern mediaspelare


Skuggbudget och Greklandskris

maj 6, 2010

I veckans program samtalar vi om skuggbudgeten. Hur stora skillnader är det egentligen mellan De rödgrönas och Alliansens politik? Vem vinner på att måla upp alternativen som lika? Sedan talar vi om krisen i Grekland. Landet har börjat uppleva oroligheter på gator och torg. Angela Merkel talar om det stora testet för hela EU. Vad händer egentligen med Grekland? Vi resonerar.

Extern mediaspelare


Greklands kris och demografifrågan

april 29, 2010

Veckans program handlar om två ödesmättade frågor, Greklands kris och demografidiskursen inom svensk politik idag. Hur påverkar Greklands situation förtroendet för euron? Varför är Tyskland så starkt inblandat? Och hur påverkar krisen Sverige? Vi samtalar även kring vad en åldrande befolkning i Sverige skapar för problem men också möjligheter. Kan man länka samman integrationspolitiken till frågan om demografi?  

Extern mediaspelare

Trevlig lyssning!


I finanskrisens spår

april 14, 2010

Göran Pettersson

Är finanskrisen över, eller är vi mitt uppe i den? Var märks den som mest, och hur kommer finanspolitik och penningpolitik att påverkas då krisens dimma har lagt sig? Vilken finanspolitik kommer länder i Europa ha möjlighet att driva och kommer USA någonsin att hämta sig?

I veckans program är frågorna både många och stora. Vi har inte alla svar men vi har reflektionerna efter att ha följt utvecklingen under de senaste två åren. Anade chefsekonomerna för de två största bolåneinstituten i USA vad som komma skulle då Göran träffade dem för nästan exakt två år sedan?

Extern mediaspelare

Jacob och Göran


%d bloggare gillar detta: