Om Irland och Peter Norman

november 25, 2010

Irland står inför stora ekonomiska problem. En stor banksektor i förhållande till den totala ekonomin har gjort landet ekonomiskt känsligt. Vilka likheter och skillnader finns det gentemot Greklands problematik, vad hände med den ”Keltiska Tigern” och vad krävs för att Irland ska kunna ta sig ur denna kris innan den sprids vidare? Avslutningsvis talar vi om Finansmarknadsministern Peter Norman uppdrag. Är han rätt man för jobbet oh vad krävs för att han ska vara det?

Extern mediaspelare

Annons

Bryssel, Ingves m.m.

november 12, 2010

Dagens program ska handla om tre saker. Göran besökte Bryssel i början av veckan för att diskutera finanspolitik med sina europeiska kollegor, hur är stämningen ute i Europa nu när ett krisarbete pågår i många länder för att få ordning i finanserna.

Vi ska tala om den öppna utfrågningen av Riksbankschefen som ägde rum i Riksdagen på torsdagen. Hur mår Sverige, vilka orosmoln finns på horisonten och vad görs för att bemöta dem?

 Slutligen kommer vi att tangera situationen i Socialdemokraterna. Deras interna problem lämnar vi åt dem själva att få lösa i lugn ro. Men vi låter oss resonera kring hur det kunde bli så här, och hur vi ska agera för att inte själva hamna i en liknande situation.

Extern mediaspelare


Timbro-seminarium, Swedbank och Afghanistan

oktober 21, 2010

 

Veckans halva program ägnar vi åt att tala om ett seminarium som Göran under torsdagen besökte. Tankesmedjan Timbro anordnade ett seminarium med rubriken ” Kan välfärden bli dubbelt så bra till samma kostnad?” Vilka var där, vilka frågor togs upp och vad kom man fram till? På vilket sätt går det att effektivisera utan att tumma på kvalité inom tex. sjukvården? På slutet av programmet kommenterar vi kort läget i bankvärlden med utgångspunkt i Swedbanks delårsrapport samt situationen i Afghanistan.

Extern mediaspelare


Budgetdebatten 2010

oktober 14, 2010

Riksdagen har öppnat, regeringsförklaringen är uppläst och budgeten presenterad. Kring dessa händelser ska vi hålla oss i dagens avsnitt av Den politiska talradion. Budgeten för 2011 är en budget som finansministern valt att kalla ”Från kris mot full sysselsättning”. Vilken politik krävs för att realisera det? Hur påverkades debatten av det precis avklarade valet?

Extern mediaspelare


Finanspolitiska rådets rapport

maj 20, 2010

I veckans avsnitt av Den politiska talradion samtalar vi kring Finanspolitiska rådets rapport som kom tidigare i veckan.  Rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. De delar både ut ris och ros. Vi väljer att fokusera på några ämnen som tas upp som även debatterats häftigt under våren. Avslutningsvis talar vi om det finska finansutskottets besök i Sverige samt Görans deltagande vid ett möte i OECD tidigare, hur ser OECD och finnarna på euro-krisen?

Extern mediaspelare


Skuggbudget och Greklandskris

maj 6, 2010

I veckans program samtalar vi om skuggbudgeten. Hur stora skillnader är det egentligen mellan De rödgrönas och Alliansens politik? Vem vinner på att måla upp alternativen som lika? Sedan talar vi om krisen i Grekland. Landet har börjat uppleva oroligheter på gator och torg. Angela Merkel talar om det stora testet för hela EU. Vad händer egentligen med Grekland? Vi resonerar.

Extern mediaspelare


Greklands kris och demografifrågan

april 29, 2010

Veckans program handlar om två ödesmättade frågor, Greklands kris och demografidiskursen inom svensk politik idag. Hur påverkar Greklands situation förtroendet för euron? Varför är Tyskland så starkt inblandat? Och hur påverkar krisen Sverige? Vi samtalar även kring vad en åldrande befolkning i Sverige skapar för problem men också möjligheter. Kan man länka samman integrationspolitiken till frågan om demografi?  

Extern mediaspelare

Trevlig lyssning!


I finanskrisens spår

april 14, 2010

Göran Pettersson

Är finanskrisen över, eller är vi mitt uppe i den? Var märks den som mest, och hur kommer finanspolitik och penningpolitik att påverkas då krisens dimma har lagt sig? Vilken finanspolitik kommer länder i Europa ha möjlighet att driva och kommer USA någonsin att hämta sig?

I veckans program är frågorna både många och stora. Vi har inte alla svar men vi har reflektionerna efter att ha följt utvecklingen under de senaste två åren. Anade chefsekonomerna för de två största bolåneinstituten i USA vad som komma skulle då Göran träffade dem för nästan exakt två år sedan?

Extern mediaspelare

Jacob och Göran


%d bloggare gillar detta: