Statsfinansiella kriser håller världsekonomin gisslan

december 24, 2012

Världsekonomin påverkas just nu starkt av de statsfinansiella kriserna i USA och inom Eurozonen. Utgången av dessa kriser kommer att påverka världsekonomin under flera år. Möjligen kan upplösningen av en eller båda av kriserna utgöra brytpunkter i den ekonomiska historien liknande när USA övergav guldmyntfoten. Jag kommer under januari månad att följadetta historiska krisförloppet på nära håll. I början av januari besöker jag USA och ska där bland annat träffa ett antal kongressledamöter som tjänstgör vid kongressens viktigaste utskott Committee onAppropriations, utskottet kan närmast liknas vid riksdagens finansutskott exklusive finansmarknadsfrågorna som hanteras av ett annat utskott i Kongressen. Jag ska också träffa ledamöternas politiska tjänstemän. Mycket tyder på att avgörande beslut kan komma att fattas i början av januari då vi är på plats i Kongressen. Med färska förstahandsintryck från den amerikanska krishanteringen bär det imitten av januari av till Bryssel där jag som representant för riksdagens finansutskott ska delta i Europaparlamentets interparlamentariska konferens om koordineringen av medlemsstaternas finanspolitik. Jag räknar med att göra ett antal avsnitt för Den politiska talradion där jag redovisar mina intryck från besöket i Kongressen samt konferensen i Europa parlamentet. Jag räknar även med att vi fortlöpande kommer att kunna ge initierade rapporter från utvecklingen i Kongressen då min politiske sekreterare och tillika programledare för ”Den politiska talradion”, Erik Hagström under januari och februari kommeratt vara placerad som fellow vid en amerikansk kongressledamots stab och därifrån kommer han att kunna bidra med förstahandsintryck. Jag har också nöjet att meddela att Den politiska talradion knutit till sig en egen Washington korrespondent. David Will som idag studerar vid Princeton University’sWodrow Wilson School of Public and International Affairs kommer att göra praktiktjänstgöring hos mig i riksdagen i sommar, men redan nu är David redo att börja lämna rapporter om den politiska utvecklingen, David är uppvuxen i Washington DC och båda hans föräldrar har varit djupt involverade i amerikansk politik. Idag pulicerar vi Davids första krönika där han kommenterar utvecklingen och bakgrunden till den så kallade Fiscal cliff.
Dukan lyssna på Davids krönika genom att starta spelaren här nedanför eller genom att klicka på denna länk.

[audio:http://traffic.libsyn.com/dinledamot/Fiscal_Cliff_commentary_2.mp3%5D
Annons

%d bloggare gillar detta: