Gustav Blix om vad Europa behöver

maj 24, 2012
Gustav Blix och Göran Pettersson

Gustav Blix och Göran Pettersson

Moderaternas förstanamn i EU-nämnden Gustav Blix gästar radion. Vi frågar Gustav bland annat hur han ser på den nu så aktuella debatten om åtstramningar vs. stimulanser som lösning på Europas ekonomiska kris. Enligt Gustav beror dock Europas problem i grunden på bristande ekonomisk frihet. Enligt honom är inte problemet att det har varit för mycket marknad, som vissa försöker göra gällande. Det har snarare varit för lite marknad och Gustav ger konkreta exempel på hur ekonomisk ofrihet hämmar tillväxten. Europa måste kort och gott bli friare.

Extern mediaspelare

/Erik Hagström

Annons

Samtal med två ungdomar om det fria skolvalet

maj 11, 2012
Gustav Glimt Jensen, Göran Pettersson och Johanna Hansson-Dahl

Gustav Glimt Jensen, Göran Pettersson och Johanna Hansson-Dahl

Den här veckan har Gustav Blix och Göran Pettersson haft varsin prao som båda har hjälpt till med allt från research till motionsskrivande. Som avslutning på veckan fick Gustav Glimt Jensen och Johanna Hansson-Dahl sköta en utfrågning här i radion. Med sina egna frågeställningar vill de ha svar på hur Göran ser på sitt riksdagsuppdrag och sitt skolpolitiska engagemang i Norrtälje, där han är ordförande i barn- och skolnämnden. Många av frågorna handlar om det fria skolvalet och lärarnas arbete. Som avslutning får Göran berätta hur hans drömskola ser ut. Föga förvånande vill överstelöjtnanten se tuffare krav på eleverna.

Extern mediaspelare

/Erik Hagström


Nils Karlson recenserar Alliansens näringspolitik

maj 8, 2012
Nils Karlson och Göran Pettersson

Nils Karlson och Göran Pettersson

Ratios VD Nils Karlson gästar Den politiska talradion för att samtala om företagsklimatet i Sverige. När Nils recenserar alliansregeringens näringspolitik utdelas både ris och ros. Han pekar ut tre områden som kraftigt måste förbättras för att Sveriges företag ska kunna stå pall i den allt tuffare globala konkurrensen. Det viktigaste området är skatterna, som Nils anser är alldeles för höga. Och då framför allt inkomstskatterna, men även kapitalskatterna. För att kunna driva igenom sänkningar av dessa krävs dock bättre pedagogik och större politiskt mod än vad politikerna i dag tycks mäkta med, menar Nils. Göran håller delvis med, men menar på att det inte riktigt är så enkelt och tar bland annat värnskatten som exempel.

Extern mediaspelare

/Erik Hagström


Dimitrios Karkamanis om krisen och parlamentsvalet i Grekland

maj 3, 2012
Dimitrios Karkamanis och Göran Pettersson

Dimitrios Karkamanis och Göran Pettersson

Den ekonomiska krisen i Grekland fortgår och på söndag går landet till parlamentsval. Därför har vi bjudit in nationalekonomen och statsvetaren Dimitrios Karkamanis för att tillsammans med honom samtala om valets betydelse i det kritiska läget som Grekland befinner sig i. Vi har tidigare här i radion gjort en rad program om krisen i Grekland. I det här programmet ger vår gäst Dimitrios ett initierat men något annat perspektiv på krisens orsaker och lösningar.

Dimitrios är född och uppvuxen i Grekland, men har i drygt 40 år varit bosatt i Sverige. Han har undervisat på bland annat Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Extern mediaspelare

(längd: 50 min)

/Erik Hagström

DN DN SvD SvD Aftonbladet


%d bloggare gillar detta: