Två praoelever frågar ut Göran om skolan

september 28, 2012
Göran Pettersson, Karolina Pålsson och Rosa Kazarian

Göran Pettersson, Karolina Pålsson och Rosa Kazarian

Den här veckan har Karolina Pålsson och Rosa Kazarian från Högsätra skola på Lidingö praktiserat hos Göran. Under veckan har de bland annat träffat talmannen, besökt UD, hjälpt riksdagens postavdelning och skrivit två insändare. Som ”examensarbete” spelade de in ett radioprogram med Göran där de frågade ut honom om olika skolfrågor. Anser Göran till exempel att anonymiserade prover på högstadiet är en bra idé? Gör politikerna tillräckligt för att motverka mobbning? Förutom skolfrågor frågar Karolina och Rosa hur Göran ser på riksdagens oppositionspartier och EU-samarbetet. Ni får även veta vilket parti Göran röstade på som förstagångsväljare.

Extern mediaspelare

/Erik Hagström

Annons

Fjellner om krisen i Europa och frihandelsarbetet

september 25, 2012

 

Christofer Fjellner och Göran Pettersson

Christofer Fjellner och Göran Pettersson

Europaparlamentariker Christofer Fjellner (M) gästar radion och ger sin syn på utvecklingen i Europa med utgångspunkt från José Manuel Barrosos årliga tal till Europaparlamentet. Den ekonomiska krisen slår brett och påverkar en rad politikområden. Till vardags jobbar Christofer mest med frihandelsfrågor och det området har påverkats i negativ riktning då många länder nu tycks vända sig inåt, menar Christofer. Vi frågar honom hur den utvecklingen kan brytas, vad han själv gör för att påverka på området och vilka frihandelsavtal som trots allt ligger i pipeline.

Extern mediaspelare

/Erik Hagström


Är hushållens skuldsättning ohållbart hög?

september 19, 2012
Olli Rehn

Olli Rehn

Finansutskottet har i veckan haft två öppna utfrågningar. En med kommissionär Olli Rehn om den europeiska terminen och en med Riksbankens chef Stefan Ingves om penningpolitiken. Båda hissade varningsflagg för de svenska hushållens relativt höga skuldsättning. Hur allvarligt är egentligen läget? Är det här något Europeiska kommissionen och/eller Riksbanken bör lägga sig i? Eller är det här en fråga de svenska finanspolitikerna bäst sköter? Och vad bör de i sådana fall göra?

Extern mediaspelare

/Erik Hagström

SvD SvD DN DN


Portugal ett föredöme för andra krisländer

september 13, 2012

Ännu en ödesvecka för euron. Den tyska författningsdomstolen har slutligen gett tummen upp för EU:s nya krisfond ESM, om än med några medföljande brasklappar. Trojkan har besökt både Portugal och Grekland. Även Göran var i Portugal den gångna veckan för att tillsammans med riksdagens finansutskott få en bild av hur krishanteringen fortlöper. Enkelt uttryckt går det att säga att Portugal får ros, medan Göran fortsatt är mycket skeptisk till utvecklingen i Grekland. I veckan höll även kommissionens ordförande José Manuel Barroso sitt årliga tal inför Europaparlamentet. Och vid sidan av allt det här pågår alltjämt debatten om huruvida krispolitiken med åtstramningar och räddningspaket ens fungerar. Vi försöker i programmet, i någon mån, beröra allt det här.

Extern mediaspelare

/Erik Hagström

SvD SvD DN DN Aftonbladet


%d bloggare gillar detta: