Greklands kris och demografifrågan

april 29, 2010

Veckans program handlar om två ödesmättade frågor, Greklands kris och demografidiskursen inom svensk politik idag. Hur påverkar Greklands situation förtroendet för euron? Varför är Tyskland så starkt inblandat? Och hur påverkar krisen Sverige? Vi samtalar även kring vad en åldrande befolkning i Sverige skapar för problem men också möjligheter. Kan man länka samman integrationspolitiken till frågan om demografi?  

Extern mediaspelare

Trevlig lyssning!

Annons

Förbifart Stockholm

april 22, 2010

Förbifart Stockholm ägnar vi mest tid åt i veckans radioprogram.

Blir det en rödgrön regering ska riksdagen fatta ett beslut som ålägger kommunerna i Stockholms län att anordna folkomröstningar 2012 om förbifartens vara eller icke vara. Det har aldrig skett tidigare. Vad säger detta om ledarskapet hos de rödgröna? Vad innebär det att vilja genomföra en folkomröstning i den här typen av fråga, är det ett uttryck för något annat?

Innan vi tar tag i förbifart Stockholm talar vi om vulkanen Eyjafjallajökull drabbar flygindustrin. I vilken mån ska stater engagera sig för att hjälpa en blödande flygindustri?

Extern mediaspelare


I finanskrisens spår

april 14, 2010

Göran Pettersson

Är finanskrisen över, eller är vi mitt uppe i den? Var märks den som mest, och hur kommer finanspolitik och penningpolitik att påverkas då krisens dimma har lagt sig? Vilken finanspolitik kommer länder i Europa ha möjlighet att driva och kommer USA någonsin att hämta sig?

I veckans program är frågorna både många och stora. Vi har inte alla svar men vi har reflektionerna efter att ha följt utvecklingen under de senaste två åren. Anade chefsekonomerna för de två största bolåneinstituten i USA vad som komma skulle då Göran träffade dem för nästan exakt två år sedan?

Extern mediaspelare

Jacob och Göran


Dinledamot.se om rapport från SKL

april 8, 2010

I veckans program samtalar vi kring SKL:s rapport ”VÄLFÄRDENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING” som de gav ut i mitten på veckan. Representanter från alla riksdagspartier sammanfattar sin syn på kommande problem och lösningar kring välfärdens bestående och offentliga sektorns verksamhet. Vi diskuterar allt från vad välfärd egentligen är, till var i det komplexa systemet som offentlig sektor utgör de  bästa möjligheterna till effektivisering, ökad kvalitet och produktivitet finns?

Extern mediaspelare

Trevlig lyssning


%d bloggare gillar detta: