Det är skillnad på politiskt och moraliskt ledarskap

oktober 17, 2012
Daniel Persson och Göran Pettersson

Daniel Persson och Göran Pettersson

Tillsammans med ledarskribenten Daniel Persson tar vi tempen på den politiska debatten i Sverige. Daniel, som vill se ett hetare debattklimat, ger sin förklaring till varför det inte hettar till oftare. En delförklaring kan finnas i vårt politiska system där partierna har mycket makt och väljarnas möjligheter att personkryssa in kandidater till riksdagen är ytterst begränsade. Daniel menar att det ändå borde vara möjligt för svenska politiker att åtminstone våga stå upp för sina värderingar och gör här en intressant distinktion mellan politiskt ledarskap och moraliskt ledarskap. Och det är främst i det senare fallet som det i dag brister.

Extern mediaspelare

/Erik Hagström

Annons

FMSF:s ordf. om britternas syn på EU

oktober 9, 2012
Victoria Nilsson och Göran Pettersson

Victoria Nilsson och Göran Pettersson

Fria Moderata Studentförbundets ordförande Victoria Nilsson är nyligen hemkommen från London där hon jobbade som politisk sekreterare åt en toryledamot i det brittiska parlamentets underhus. Victoria berättar om sina erfarenheter därifrån och framför allt om britternas lite speciella relation till EU och Bryssel. Vad grundar sig britternas skeptiska hållning till EU-samarbetet på? Är det en sund skepticism? Och är det rentav något vi borde ha mer av i Sverige?

Extern mediaspelare

/Erik Hagström


Vem ska bestämma över internet?

oktober 4, 2012
Olof Ehrenkrona och Erik Hagström

Olof Ehrenkrona och Erik Hagström

I det här programmet gästas vi av utrikesminister Carl Bildts rådgivare i globaliseringsfrågor Olof Ehrenkrona. Mycket av Olofs arbete gäller nätfrihetsfrågor och hur Sverige bäst kan arbeta internationellt för att främja nätfrihet runt om i världen. Ett stort och viktigt steg i det arbetet var att Sverige, tillsammans med några andra initiativtagare, i somras lyckades övertyga FN:s människorättsråd att enas om sin första resolution om frihet på nätet. Olof berättar varför det var viktigt och vad som härnäst står på agendan. Men vem ska egentligen bestämma över internet? Om det råder det delade meningar. Olof ger dock ett tydligt svar på den frågan.

Extern mediaspelare

/Erik Hagström


%d bloggare gillar detta: