FiU i Skåne och Danmark

februari 26, 2010

Göran besökte i veckan tillsammans med finansutskottet både Skåne och Danmark. Om detta besök talar vi om i veckans avsnitt av Den politiska talradion. Hur mår Skåne? Vilken roll har den regionen i svensk ekonomi samt vilka utmaningar står den inför? I mitten av programmet tar vi bron över till Danmark. Där genomförde finansutskottet besök på några av landets tyngre ekonomiska institutioner samt Folketinget. Hur har Danmark klarat av krisen och vilka problem finns att lösas inför framtiden?

Extern mediaspelare

Annons

OECD

februari 20, 2010

Veckans avsnitt handlar om mitt besök vid OECD. Jag deltog vid två seminarier. Dels mellan OECD och Natos parlamentariska grupp dels ett så kallat högnivå möte mellan parlamentariker från OECD:s medlemsländer. I fokus för diskussionerna var den ekonomiska krisen och dess konsekvenser.

Extern mediaspelare


Lars Hjälmered om högre utbildning och forskning

februari 11, 2010

Lars Hjälmered & Göran Pettersson

Lars Hjälmered är sedan en tid tillbaka utsedd att vara moderaternas talesperson i frågor som rör högre utbildning och forskning, områden vars utveckling är av yttersta vikt för Sveriges framtid. Med Lars talar vi om vilken syn på kunskap som moderaterna har, vad rollen som talesperson innebär, hur forskning och utbildningsplatser ska finansieras mm.

Inledningsvis resonerar Göran kort kring frågan varför staten väljer att gå in med pengar i SAS men inte SAAB, två företag som på olika sätt är beroende av teknisk kompetens och forskning för att överleva.

Extern mediaspelare

Trevlig lyssning


EU-ministerposten och om att sakna 175 miljoner

februari 4, 2010

I veckan tillträdde folkpartisten Birgitta Ohlsson som ny EU-minister efter Cecilia Malmström. I och med detta passar vi på att titta närmare på vad den ministerposten innebär, är den viktig, och vilka frågor kommer den under våren att domineras av? Vi diskuterar även den bild vi fått av Birgitta Ohlsson under den tiden hon vistats i Riksdagen.

För Spykers VD Victor Muller fattas det 175 miljoner kronor för att den s.k. SAAB-affären ska gå ihop. Vad betyder det här för det fortsatta händelseförloppet, statens agerande och de anställda på golvet?

Slutligen talar vi om bostadspolitiken som råder eller rättare sagt inte råder i landet. Var, när och hur ska man bygga? Hur skiljer sig Socialdemokraternas politik mot Alliansens och hur förhåller sig byggföretagen åt de olika politiska buden?

Extern mediaspelare


%d bloggare gillar detta: